تنظیم اجزای صفحه نوشته‌ در قالب کانی شاپ

صفحه نمایش یک نوشته شامل اجزایی همچون تصویر شاخص، نام نویسنده، تاریخ ارسال، دسته‌بندی آن، برچسب‌های مربوطه، بخش اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی، بخش معرفی نویسنده و بخش نوشته‌های مرتبط است. [...]